Handelsbetingelser

Handelsbetingelser mellem Addi´s Service i/s og kunden.

 

Ansvar

Handel hos Addi´s Service i/s kan kun finde sted, hvis kunden erklærer sig indforstået med de betingelser og vilkår der gælder for hos Addi´s Service i/s.

For at lave en handelsaftale skal kunden være fyldt 18 år.

 

Ordrebekræftelse og kontrakt til faste kunder

Efter en bestillings aftale modtager kunden en rengøringsaftale kontrakt, der bekræfter aftalen mellem kunden og Addi´s Service i/s.

 

Betaling 

50 min. svarer til en arbejdstime incl. kørsel.

Efter udført arbejde, modtager kunden en faktura fra Addi´s Service i/s, hvor betalingen forgår ved bankoverførsel.

Ved bankoverførelse skal pengene overføres til:

 

Nordea 

Reg: 5532

Konto nr.: 4389201265

 

Rengøring

Ved rengøring opnås dét bedste resultat, at boligen og eventuelle lokaler er ryddet og klar til rengøring. Jo mere oprydning, jo mere rengøring kan der opnås.

 

Rengøringsmidler

Addi´s Service medbringer rengøringsmidler, mobber, klude, støvsuger og m.v. som er inkl. i prisen. 

Ønsker kunden sine egen produkter, pga. allergi ol. Eller ønsker kunden at bruge sine egne produkter til specielle gulve, fliser mm. kan det sagtens lade sig gøre.

Har kunden specielle gulve, fliser mm. som kræver specielle rengøringsmidler eller andet tilsvarende bedes kunden oplyse dette til Addi´s Service i/s, ellers fraskriver Addi´s Service i/s ethvert ansvar for det ødelagte.

 

Service udover det aftalte

Hvis kunden ønsker en service udover rengøringen, skal det først meddeles til den enkelte medarbejder eller til Addi´s Service i/s.

 

Aflysning

Aflysning fra kunden skal ske minimum 2 dage før aftalt rengøring, ellers skal kunden betale for de aftalte timer kunden har bestilt hos Addi´s Service i/s.
I tilfælde af AKUT sygdom dagen før, skal kunden betale den halve tid kunden har bestilt.

 

Ændring af rengørings dag

Ændring af aftalte rengørings dag skal helst ske minium en uge før.

 

Sætte rengøring på pause

Kunden kan sagtens sætte rengøringen på pause i et stykke tid, hvis det ønskes. Pausen aftales blot med Addi´s Service i/s.

 

Ferie, sygdom mm.

I tilfælde af kundens faste rengøringsassistent er på ferie, syg eller på anden måde ikke er disponibel, tildeler Addi´s Service i/s kunden en afløser til at varetage rengøringen, så vidt muligt det kan lade sig gøre.

 

Erstatning

Ved ødelagte ting eller inventar erstatter Addi´s Service i/s med tilsvarende.
Addi´s Service i/s har tegnet erhvervsforsikret hos “Tryg forsikring”.


Opsigelse af kontrakt

Kontrakten indgået mellem kunden og Addi´s Service I/S kan til enhver tid opsiges af kunden. Hvis en klippekortsperiode ønskes opsiges af kunden inden klippekortet er opbrugt, refunderes det resterende beløb.

 

Fortrydelsesret

Kunden har 14 dages fortrydelsesret fra det øjeblik kunden bestiller en service hos Addi´s Service i/s. Når kunden har modtaget vores service, rengøring mm. frafalder denne fortrydelsesret dog øjeblikkeligt.

 

Gavekort

Gavekort kan udstedes med specifikke beløb, som kan bruges på alle servicetjenester fra Addi´s Service i/s. Gavekortene betales forud og er gyldig i tre år fra udleveringsdatoen. Der er ingen fortrydelsesret ved køb af gavekort og eventuelle restbeløb udbetales ikke, og gavekort kan ikke ombyttes til kontanter.

 

Klager

Hvis kunden er utilfreds med Addi´s Service i/s udførte service, rengøring eller på anden vis, bedes dette meddeles så vi hurtigst muligt kan tage hånd om situationen. 

 

Vilkår vedrørende Addi´s Service i/s

Vilkårene hos Addi´s Service i/s CVR-nummer 37097675 tiltræder kunden ved godkendelse af handelsbetingelserne, ved underskrivende kontrakt.

Addi´s Service i/s forbeholder sig ret til at ændre i vilkårende. 

Såfremt der er tale om ændring, der har betydning for kunden, vil vilkårene blive fremsendt skriftlig til den e-mail som kunden er registreret med hos Addi´s service i/s. Addi´s Service i/s er berettiget til at sende alle meddelelser m.v pr. e-mail.

 

Priser og betaling

Priserne er til enhver tid gældende for den periode, man tilmelder sig med sin underskrift som kunde hos Addi´s Service i/s. 

Alle betingelserne fremgår af hjemmesiden addisservice.dk eller den individuelle kontrakt mellem kunden og Addi´s Service i/s.

Aftalen mellem kunden og Addi´s Service i/s kan træde i kraft ved bestilling og indtil kontrakten underskrives. Aftalen fortsætter så længe kontrakten gælder.

Første faktureringsperiode begynder efter første rengøringsbesøg. Herefter faktureres der inden ca. den 20. for hver måned.

Addi´s Service i/s garanterer, at der ikke foretages prisstigninger på kunden, før inden ny årsskifte. Kundens pris kan reguleres automatisk og uden varsel hvert år pr. 1. januar i henhold til udviklingens lov i Danmark.

 

Betalingsbetingelser og fakturering

Betalingen er 5 dage netto fra fakturadato.
Betaler kunden ikke rettidigt, sendes rykker nr. 1 uden gebyr 7 dage efter fakturaens forfaldsdato én påmindelse. Betaler kunden forsat ikke, sendes 10 dage efter rykker nr. 2 og der tilskrives der renter på 0,70% pr. påbegyndt måned samt et gebyr på 150 kr.  

Såfremt betalingen stadig ikke er modtaget inden 10 dage efter rykker nr. 2, stopper aftalen om rengøring, og Addi´s Service i/s forbeholder retten til at kunne opsige aftalen med kunden. Aftalen kan åbnes igen efter modtaget betaling, medmindre Addi´s Service i/s forinden har ophævet aftalen.

Kunden accepterer, at fakturaer og rykkere sendes pr. e-mail til den af kundens opgivne e-mail.

 

Reklamation

Opstår der problemer, eller kunden får en dårlig oplevelse med en af vores medarbejder der udfører rengøringen, kan henvendelsen ske til kontakt@addisservice.dk eller per telefon: 40 11 42 81.